ਜ਼ੂਝੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਝੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਚਾਈਨਾ-ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਡਾਈਜੈਸਟ ਟੈਂਕ ਹਾਈਟ 22.8 ਮੀ, ਦਿਆ. 6.11 ਮੀ.

news


ਪੋਸਟ ਸਮਾਂ: ਮਾਰਚ -31-2020